Vår E-postserver

Vår server för inkommande e-post heter: epost.winterkvist.com

Under inställningar och sedan vidare tillE-post så hittar du alla inställningar i iOS (iPad)

Inkommande och utgående e-postserver är samma: epost.winterkvist.com

Portar ställs in automatiskt.

Inkommande e-post: epost.winterkvist.com
Utgående e-post: epost.winterkvist.com