Vår E-postserver

Vår server för inkommande e-post heter: mail.winterkvist.com
Port för inkommande e.post är: 143 alternativt 993
Port för utgående e-post är: 587

Glöm inte att fylla i namn och lösenord. De uppgifterna har skickats till dig.

I macOS så kan du välja att portar och metod för att identifiera dig som användare ska vara automatisk. Då görs de inställningarna automatiskt (se bild ovan).

I äldre versioner av OS X/macOS så är det följande inställningar som ska göras:

Glöm inte att fylla i namn och lösenord i rutorna ovan.

OBS! Korrekt e-postserver är mail.winterkvist.com