Vår E-postserver

Vår server för inkommande e-post heter: epost.winterkvist.com
Port för inkommande e.post är: 143 alternativt 993
Port för utgående e-post är: 587

 

Outlook för Mac

Det är samma portar, enligt ovan, som ska användas.

Glöm inte att fylla i namn och lösenord i rutorna ovan.