VÅR MOLNLÖSNING

Det här kan du dela

Du kan dela:

. filer
. kalender
. adresssbok
. anteckningar

Du kan dela med vem du vill, hur länge du vill och du kan dela med användare som inte är registrerade användare i molnet – alltså användare utanför din organisation.

Grupper

Du kan dela in användare i olika grupper och tilldela dem olika tillgång till de filer du delar. Det är ett smart och effektivt sätt att se till att användare har tillgång till precis den information de ska ha tillgång till.

Utanför

Behöver du dela en fil med användare utanför din organisation så kan du gör det genom att skicka en unik länk. Länken kan förses med lösenord och/eller ett datum som tidsgräns. Det betyder att filen bara är tillgänglig  i ett visst antal dagar.

Mallar

Du kan dela mallar, brevmallar, mallar för offerter  och liknande och ha dem tillgängliga i molnet för att säkerställa att användare och medarbetare använder samma mallar med amma information i hela organisationen.