VÅR MOLNLÖSNING

FAQ

Vill jobba tillsammans i samma dokument samtidigt?

Det går att redigera och jobba i samma dokument, samtidigt – om ni loggar in med en modern webbläsare och använder den inbyggda funktionen för att skriva och redigera dokument.

Hur dokumenterar vi mailkonversationer smartast?

Ett enkelt sätt är att exportera/skriva ut. mailkonversationer till en PDF-fil, skapa en mapp/folder i molnlösningen, per kund, och sedan lagra alla mailkoversationer, SMS och meddelanden tillsammans med alla andra filer i kundens folder.

Hur skyddas filerna?

Alla filer ligger skyddade bakom namn/lösenord och alla kommunikation till och från våra servrar skyddas med https (SSL). Har du ytterligare behov av skydd så kan vi erbjuda automatisk kryptering (extra tjänst). I en blandad miljö rekommenderar vi att du skyddar dina filer själv, med lösenord/kryptering.

Hur ofta görs backup?

Alla filer säkerhetskopieras minst var 24:e timme, dvs en gång per dygn.

Kan vi administrera våra egna användare och grupper?

Självfallet, det ingår i vår molntjänst och det är det smidigaste sättet att hantera användare och medarbetare. Ni håller ordning på era användare via ett enkelt, lättbegripligt och tydligt administratörssystem.

Kan vi radera filer på användares datorer?

Nej, inte på ren enskild användares dator men ni kan radera filer i molnet viket gör att filerna då kommer att plockas bort hos anslutna användare.

Hur mycket data kan vi lagra?

Vi debiterar inte per lagrad Megabyte utan per användare. Du kan i princip lagra hur mycket information som du vill. Däremot blir det en gräns i hur mycket data som användarna kan lagra.

Finns det versionshantering?

Du kan se hur många gånger en fil har ändrats, nät det gjordes och du kan återställa en viss version.

Kan vi återställa en fil som raderats av misstag?

Filer läggs i papperskorgen där de ligger kan, och kan återvinnas inom 30 dagar. Skulle filen/filerna vara äldre ön så kan de ändå återvinnas från en säkerhetskopia. Det är en extratjänst och det måste göras av oss.