Vår E-postserver

Vår server för inkommande e-post heter: mail.winterkvist.com

Under inställningar och sedan vidare till E-post så hittar du alla inställningar i iOS (iPad)

Inkommande och utgående e-postserver är samma: mail.winterkvist.com OBS! inte som ovan.
Observera att du ska ange namn och lösenord, samma uppgifter som du har fått
för ditt e-postkonto (samma uppgifter som du har för webmail-tjänsten).

Portar ställs in normalt in automatiskt.

Inkommande e-post: mail.winterkvist.com
Utgående e-post: mail.winterkvist.com

Glöm inte att fylla i namn och lösenord i de tomma rutorna ovan och observera att vår nya server heter mail.winterkvist.com