Inkommande Server

När det gäller installation av e-post så är det i huvudsak tre uppgifter du måste hålla reda på:

. Namnet på de servrar du ska använda
. Portar som du ska använda
– Hur du ska identifiera dig för servern

Utgående Server

Servernamn inkommande och utgående e-post : mail.winterkvist.com
Port för inkommande e-post: 993 (143)

Autentisering: MD5 Challenge response
Port för utgående e-post: 587
Autentisering: MD5 Challenge response
Klicka i TSL/SSL för både inkommande och utgående e-post

I båda fallen så loggar du in med namn (epostadress) och lösenord.
Du loggar in på samma sätt och med samma adress om du vill använda
vår webbmail-tjänst via webbläsare.